Kosár

Jelenleg a kosara üres

Termékkereső

Biztonsági adatlapok

Liquid Porcelánok

Rubber Base INCI Rubber Top INCI

KÁH: Make up Brandy Make up Hazel Make up Taupe Mono Cover Make up Builder

Fehér: Profi White Sculpting White

Építők: Diamond Rezistant-ex

Színes zselék

INNOVA: Beige Clear Nude Pink White

Glue Gel

Matt Look

Unicum+ géllakkok

 

Játékszabályzat

A játék Szervezője a Truscada Hungary Kft. (1133 Budapest, Garam utca 32. 1. számú üzlet cégjegyzékszám:01-09-301839, adószám: 26099897-2-41 ), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. 14 – 18 év közöttiek kizárását is, bár ez utóbbi nem kötelező, bár azt érdemes rögzíteni, hogy kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges a játékban való részvételhez.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2. A Játék időtartama
A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az Berki Renáta Instagram oldalon lesz látható.

3. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezés feltételi:
1. Követni a @vetekniki & @truscadahungary & @berkimazsi  Instagram oldalakat
2. Kommentben írd meg Te milyen nyaralós körmöket viselnék magadon szívesen

4. Nyeremény
Egyszeri alkalommal Vétek Niki, magyar és amerikai bajnok műkörömépítő készítse el neked azt a körmöt, amit nyaralàsodon viselni szeretnél.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése @berkimazsi Instagram oldalon.

6. Nyeremény felhasználása
A nyeremény felhasználása előre egyeztetett helyszínen és időpontban.

7. Adatkezelés
Az adatkezelés a GDPR új törvénye szerint.

8. Felelősségkizárás
A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (egyik személy követésének elhagyása, feliratkozás elmarasztalás a YouTube csatornára stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Instagram semmilyen formában nem kapja meg.